KM Cross Lublin

biuro: Al. Zygmuntowskie 5 w Lublinie (stadion żużlowy)
siedziba: Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 6, 20-103 Lublin
kontakt: tel/fax (81) 534-65-80, NIP: 946 22 09 897
www.kmcross.pl info@kmcross.pl

Zapisy

Aby zapisać się do naszego klubu należy:
– wypełnić deklarację członkowską: DEKLARACJA
– opłacić składkę roczną w wysokości: dorośli 50 zł, dzieci i młodzież do lat osiemnastu 25 zł
rachunek bankowy Klubu Motorowego Cross: 83 1910 1048 2305 0115 9246 0001
– w przypadku osób do lat 18 należy posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na członkostwo w klubie i uprawianie sportu motorowego

Aby brać udział w treningach należy dodatkowo:
– wykonać badania lekarskie w ośrodku medycyny sportowej,
– posiadać aktualną książeczkę zdrowia,
– posiadać własny motocykl oraz sprzęt ochronny.